Ultrasonic Stress Meter (USM)

Bilde av Image3

Grunnprinsippet bak måling av forlengelse med ultralyd er sammenlignbart med en sonar. Ultralydmåling av forlengelse oppnås ved å sende en ultralydpuls gjennom en piezoelektrisk giver inn i den ene enden av bolten og registrere tiden det tar for ekkopulsen å nå tilbake til giveren. Instrumentet utfører en meget nøyaktig måling av tidsintervallet (0,1Ns). USM-instrumentet måler således ut den "akkustiske lengden" av bolten. Den akkustiske lengden vil avvike fra fysisk lengde på bakgrunn av de interne stressforholdene i bolten. Dette danner da grunnlaget for fremtidige målinger av forlengelsen i den individuelle bolten.

Når så bolten forlenges/strekkes, enten ved hjelp av moment- eller strekkeverktøy, vil lydhastigeten endres og ekkoveien forlenges. USM-instrumentet vil så regne ut hvor mye bolten blir forlenget, som igjen forteller hvor mye  forspenningenen øker. (Forlengeslse er proposjonalt med forspenningsøkning)

 Bilde av USM_BoltLineDrg Jan09

Vi leverer den nyeste versjonen av USM-instrumentet (USM3) i en ferdig innredet støt-, støv- og vannsikker pelicase-koffert som inneholdet selve instrumentet, en eller fler ultrasoniske transducere/prober etter kundens ønsker, transducerkabel, kontaktveske, digitalt termometer samt brukermanualer.


Instrument og tilbehør
 ArtikkelnummerBeskrivelse
 40334Ultrasonic Stress Meter (USM3)
 TDC-10-LM3meter transducerkabel 

 
Transducere/prober
 ArtikkelnrBeskrivelseMål A mmMål B mmMål C mmMål D mm
 560163/16" 5 MHz Magnetisk transducer   9,7 13 54 29
 560091/4" 5 MHz Magnetisk transducer   19 19 60 35
 560101/2" 5 MHz Magnetisk transducer   25 19 60 35
 560123/4" 5 MHz Magnetisk transducer   30 19 60 35
 560213mm 7,5 MHZ Pålimingstransducere  N/A N/A N/A N/A
 
Bilde av Image4

Bilde av 013 AerospaceSpaceShuttleBilde av Bilde 085
 Ultralydmåling hos NASA Orlando - Hubbleteleskopet Ultralydmåling på Subsea connector 
  
Bilde av 005 - Offshore Oil Platform 
 Ultralydmåling på riser