Test og kalibreringsutstyr

Kalibreringsutstyr for momentverktøy er essensielt for eksempelvis å sikre at tiltrekking av bolter og annet gjenget festemateriell utføres korrekt. Kalibrering og testing av momentverktøy er et meget viktig ledd i kvalitetskjeden til enhver virksomhet som befatter seg med bruk av skruer, bolter og annet gjenget festemateriell.
Verktøy as industri (VASI) leverer momentgivere med instrumentering og en rekke testrigger utviklet i henhold til gjeldende standarder for kalibrering.
 
Videre har VASI eget kalibreringslaboratorium som rekalibrerer og sertifiserer kalibrerings- og testutstyr. VASI kalibrerer også eksternt levert utstyr.
 
VASI mek lab arbeider iht 17025 laboratoriestandard og våre rutiner samt  prosedyrer  er underlagt kunderevisjon (som inkluderer eksempelvis FAA, AkerSolution, SAS Technical Services).     

 
TruCheck1000 TTL-HEBilde av trans