Kalibrering og Service

Verktøy AS Industri kan selv utføre kalibrering og service på det aller meste av utstyret vi selger. Vi utfører service på alt vi selger av hydraulikk, luft- og hydrauliske trekkere og momentnøkler. Våre serviceteknikkere har gått på kurs hos våre leverandører for å opprettholde spisskompetanse på feltet.

Vi har et høy-standard laboratorium for kalibrering av momentgivere fra 0,05Nm (5cNm) og opp til 65000Nm. Her kan vi utføre sporbar kalibrering og justering av alle momentgivere fra Norbar samt momentgivere fra en rekke andre fabrikater. I samme laboratoriet kan vi kalibrere og justere alle instrumenter vi har levert.kallab