Kalibrering

Verktøy as Industri drifter et eget kalibreringslaboratorium for testing og sertifisering av momenttestere med tilhørende elektronikk samt manuelle, hydrauliske, elektriske og pneumatiske momentverktøy.

Kalibreringsvirksomheten er delt inn 3 enheter:
 
Elektromekanisk kalibrering
Omhandler kalibreringer av elektroniske momentgivere og tilhørende avlesningsutstyr. Dette utføres med sporbare vektarmer, lodd, voltmetere og elektroniske givere.
Testkapasiteten er 0,1 – 6780 Nm med direkte sporbare vektarmsystemer.
 
Systemet og klassifiseringen er basert på kalibreringsstandard: BS 7882 og DIN 51309, som er gjeldene industristandard for alle sertifiserte produsenter av momentmålingsutstyr. Pr dags dato finnes ingen gjeldene ISO-standard på området.
Laboratoriet følger og arbeider iht. retningslinjene til Norsk Lab standard 17025.
Dette innebærer blant annet at fullstendige usikkerhetsbudsjetter er utredet og kan oversendes kunde på forespørsel. Samt at angitte kalibreringsintervaller på referanseutstyret overholdes iht. gjeldene standard. Videre er arbeidet i lab regulert iht. til 17025 med henblikk på historikk og dokumentasjon. 
 
Testkapasiteten med elektronisk sporbare givere er 0,01 – 100 000 Nm.
Kalibreringen utføres etter en internt utredet overføringsstandard basert på  BS/DIN standard (Gjeldene BS/DIN dekker kun kalibreringer foretatt i området fra 0,1 til 6780 Nm). 
 
Mekanisk kalibrering - Manuelle verktøy
Omhandler kalibrering av manuelle momentverktøy. Dvs. momentnøkler, momentskrutrekkere og lignende verktøy utføres iht. BS EN 26789. Kalibreringen har en kapasitet fra 0,01 til 3000 Nm.
 
Mekanisk kalibrering - Motoriserte verktøy
Omhandler hydrauliske, pneumatisk og elektriske momentverktøy dvs. momentverktøy med kapasitet fra 200 til 100 000 Nm utføres, basert på BS EN 26789. Igjen dekker ikke standardverket kapasiteten til disse verktøyene og vi har interne kalibreringsrutiner utviklet i samarbeid med produsentene. Vi utfører også dynamiske kalibreringer opp til 100 000 Nm.
I mange tilfeller har kunder ønsket å få avlest dynamiske (dynamometrisk) og vi har utviklet spesialrigger som utfører slike tester opp til 100 000 Nm.