Flensesammenføyning

btn-fc10te-border-3FC10TE

FC10TE er designet for å kunne bruke doble hydrauliske sylindre i den hensikt å lage så lav profil som mulig. Dette gjør det mulig å bruke FC10TE på flenser med liten diamter med begrenset arbeidsrom så vel som større flenser.
Verkøyet kan brukes på alle flenser med et boltehull større enn 22mm og kan sammenføye flenser med en avstand på 600mm og helt inn til 0mm med 10 tonns trekkekraft (100kN) pr verktøy. Vi anbefaler at man bruker minimum 2 verktøy av gangen, men flere verktøy kan brukes samtidig for å oppnå ønsket trekkkraft.

Video

flangeguru
 

FC10TE kan man få i to varieanter, standard-sett og maxi-sett

StandardMaxi
 str maxi
Settet består av 1 verktøy med 2 hydrauliske sylindre, 1 hydraulisk slangesett, 1 hydraulisk pumpe, brukermanual og koffertSettet består av 2 verktøy med 2 hydrauliske sylindre i hver, 2 hydraulisk slangesett, 1 hydraulisk pumpe, brukermanual og koffert